Mp3 files

Welcome
News
Biography
CD's
Concerts the Netherlands
Concerts Canada
Sheet Music
Links
Photoalbum
E-mail
Concert bookings
Guestbook
Mp3
LP Records
Listen to concert
YouTube files

Webmaster

 

Album  

Track

 

Organ


    Introduction Choral "Amazing Grace"
  Choral Prelude “They who trust in God”
  Offertoire  (Grand Choeur)  L.J.A. Lefebure-Wely
 

    O Canada and Wilhelmus   - André Knevel
  Alle roem is uitgesloten  -  André Knevel
  Rondo in C MP3  -  Martin Mans

 

  Sonate nr. 3 in C-mineur - A.Guilmant
  De heilige stad Jeruzalem
  Adagio - Fr. Thomé
  Marche Triumphale "Nun danket alle Gott"  S.Karg-Elert


    Psalm 108 (A.Knevel)
  Rondo (J.Bull)
  Dankt, dankt nu allen God (F.Asma)
  Praeludium und Fuge uber B.A.C.H. (F.Liszt)

    I will sing of my Redeemer (A.Knevel)
  Now thank we all our God (F.Fox / A.Knevel)
  Dorische Toccata (J.S.Bach / M.Mans)
  Dutch folksong (M.Mans)

    Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
  Psalm 75
  Geprezen zij de HEER'
  Meditatie

Instrumental


      Pavane
    Improvisation on theme of the 9th of Beethoven
    Spanish dance

     Allegro from Concerto in F-major - G.F.Händel
    The Church's One Foundation
    Sîrba

     The Specious Firmament
    Nu alleen maar 'Amen' zeggen
    I will sing

      Trépak
    Toccata - M. Leclerc
    The lonely shepherd

    Sinfonia "Rule Brittania"  - J.Mulder
  Abide with me  -  M.Zonnenberg
  Allegro  -  J.H.Fiocco

    Psalm 116  (M.Zonnenberg)
  Marche Militaire (F.Schubert)

     Ten little Indians
   She'll be coming round the mountain
   Old McDonald had a farm

     Lead me Lord  -  S.S.Wesley
   Kujawiak (mazurka)  -  H.Wieniawski
   God and God alone  -  Ph.McHugh

 

  Meditation on Bach's first prelude (Ch.Gounod)
  Adoration (F.Borowski)       


STH Collection

     Welzalig hij die in der bozen raad (Psalm 1:1)
   O HEER', mijn God, volzalig Wezen (Psalm 7:1)

    'k Hef mijn ziel, o God der goden
  Uw goedheid HEER' is hemelhoog

    God is een toevlucht voor de Zijnen
  O God, verlos mij uit de nood
  Gij weet o God hoe 'k zwerven moet op aard'

    Mijn ziel is immer stil tot God
  De volken zullen U belijden
  U alleen, U loven wij

    Opent uwe mond
  'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên

     Gelijk het gras is ons kortstondig leven
   Zij, die gebonden zaten
   Zingt, zingt de lof van 't Opperwezen

     Waarmede zal de jongeling zijn pad
   Ik ben verblijd, wanneer men mij
  
Ai, ziet hoe goed, hoe lief'lijk is't dat zonen

    'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
  Ik riep tot U, ik zeid', o HEER'  
  Prijst den HEER' met blijde galmen

 

Welcome | News | Biography | CD's | Concerts the Netherlands | Concerts Canada | Sheet Music | Links
Photoalbum
| E-mail | Mp3 | LP Records |  YouTube files

Webdesign Bert Romijn - Webmaster

© www.andreknevel.com